fbpx

WEBSITE DEVELOPMENT

บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

สร้างภาพลักษณ์และระบบ Automation ให้กับธุรกิจ ผ่านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง

คุณจะได้รับอะไรจากบริการของเรา?

เราช่วยคุณตั้งแต่การทำวิจัย Customer Journey เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ และ ความสวยงามของเว็บไซต์
ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ และการใช้งานตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้าของคุณ

1. Research & Analysis

ทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความต้องการของธุรกิจ (Business Objective) และทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม (User Behavior) และการใช้งานเว็บไซต์ (Customer Journey) รวมไปถึงความต้องการจริงๆ (Insight) ของกลุ่มลูกค้าของคุณ

2. Flow & Experience Design

เราออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้เป็นการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณ โดยยึดหลักการของการใช้งานที่ต้องง่าย และตอบสนองความต้องการ หรือสิ่งที่ลูกค้าของคุณมองหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Interface Design

เราพร้อมออกแบบรูปลักษณ์หน้าตาของเว็บไซต์ ใส่ใจทุกรายละเอียด โดยทีมงานมืออาชีพด้านการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ธุรกิจของคุณสวยงาม ไม่ซ้ำใคร และตรงตามความต้องการของคุณ ภายใน 5 วันทำการ

4. System & Development

เราพร้อมพัฒนาระบบต่างๆของเว็บไซต์ เพื่อให้รองรับและตอบสนองได้ทั้งหมดของความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ระบบสินค้า ระบบสมาชิก ระบบการชำระเงิน ระบบการจัดการเนื้อหา ระบบการจัดการธุรกิจต่างๆ หรือระบบอะไรก็ตามที่คุณต้องการ เราพร้อมพัฒนาให้เป็นจริง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบของเว็บไซต์แบบไหนที่คุณกำลังมองหา?

E-Commerce Website

เว็บไซต์สำหรับร้านค้า/ระบบช้อปปิ้งเต็มรูปแบบ

Business / Corporate Website

เว็บไซต์เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร

Custom Website

เว็บไซต์ที่จัดทำระบบต่างๆขึ้นตามความต้องการ

ERP / CRM Website

เว็บไซต์เพื่อการจัดการองค์กร

ฟรี!

Video Conference

ประชุมวางแผนกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ของเรา
เดือนละ 2 ครั้ง* ไม่จำกัดชั่วโมง

แพ็กเกจบริการ

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและแบรนด์ของคุณ

Custom Website

จัดทำตามความต้องการ
฿ 100,000 เริ่มต้น
 • ฟรี *Domain Name 1 ปี
 • ฟรี SSL Certificates (https)
 • พื้นที่การใช้งานเว็บไซต์ 3 GB
 • ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)
 • ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ ทุกหน้า
 • ฟรี ออกแบบดีไซน์แบนเนอร์ 5 ภาพ
 • ฟรี ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ทุกหน้า
 • รองรับ ระบบซื้อขาย ตัดบัตรเครดิต
 • รองรับ ระบบจัดการสินค้า
 • รองรับ ระบบสมาชิก คะแนนสะสม
 • รองรับ ระบบจัดการเนื้อหา
 • รองรับ SEO Friendly
 • รองรับ ระบบติด Tracking ทุกค่าย
 • *สามารถเขียนระบบตามความต้องการ
 • *ฟรี Re-Design เว็บให้ใหม่ในปีที่ 2
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตได้
 • ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*

E-Commerce

เว็บไซต์เสร็จภายใน 1-2 เดือน
฿ 55,000 เริ่มต้น
 • ฟรี *Domain Name 1 ปี
 • ฟรี SSL Certificates (https)
 • พื้นที่การใช้งานเว็บไซต์ 3 GB
 • ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)
 • ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ ทุกหน้า
 • ฟรี ออกแบบดีไซน์แบนเนอร์ 5 ภาพ
 • ฟรี ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ทุกหน้า
 • รองรับ ระบบซื้อขาย ตัดบัตรเครดิต
 • รองรับ ระบบการจัดการสินค้า
 • รองรับ ระบบสมาชิก คะแนนสะสม
 • รองรับ ระบบจัดการเนื้อหา
 • รองรับ SEO Friendly
 • รองรับ ระบบติด Tracking ทุกค่าย
 • *รอบรับ Mobile Size
 • *ฟรี Re-Design เว็บให้ใหม่ในปีที่ 2
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตได้
 • ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*
ขายดี

Corporate Website

เว็บไซต์เสร็จภายใน 1 เดือน
฿ 45,000 เริ่มต้น
 • ฟรี *Domain Name 1 ปี
 • ฟรี SSL Certificates (https)
 • พื้นที่การใช้งานเว็บไซต์ 3 GB
 • ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)
 • ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ ทุกหน้า
 • ฟรี ออกแบบดีไซน์แบนเนอร์ 5 ภาพ
 • ฟรี ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ทุกหน้า
 • ฟรี ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ทุกหน้า
 • รองรับ ระบบจัดการเนื้อหา
 • รองรับ SEO Friendly
 • รองรับ ระบบติด Tracking ทุกค่าย
 • *ฟรี Re-Design เว็บให้ใหม่ในปีที่ 2
 • *สามารถเพิ่มระบบอื่นๆได้
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตได้
 • ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*
คุ้มที่สุด

ERP / CRM

จัดทำตามความต้องการ
฿ ต้องประเมิน ประเมินราคาตามสโคปของระบบ
 • ฟรี *Domain Name 1 ปี
 • ฟรี SSL Certificates (https)
 • พื้นที่การใช้งานเว็บไซต์ตามขนาดองค์กร
 • ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)
 • ออกแบบหน้าตาระบบ ทุกหน้า
 • *สามารถเขียนระบบตามความต้องการ
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตได้
 • ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*